Airgrinder AB

airgrinderwww.airgrinder.se

Airgrinder är ett företag som ingår i Midroc Environment, ett affärsområde inom Midroc-koncernen som arbetar med miljöteknik, bl a med tester och utveckling av tornadoteknik. Airgrinder ligger i Skelleftehamn där även tester och utveckling sker.

AkzoNobel Functional Chemicals AB

AkzoNobel logo stacked RGB   NYwww.akzonobel.com

AkzoNobel i Örnsköldsvik ingår i AkzoNobel Cellulosic Specialities och är en del av affärsområdet Speciality Chemicals. I Örnsköldsvik tillverkas cellulosaderivat som säljs under varumärket BERMCOLL och används som tillsatsmedel i vattenbaserade färger samt i produkter för byggnadsindustrin.

 

Bio Energy Development North AB

bioendevwww.bioendev.se

BioEndev utvecklar teknik och metoder för förädling av biomassa. Företagets bas är världsledande forskning inom termiska omvandlingsprocesser.

Brux AB

brux logowww.brux.se

Brux är ett service- och fastighetsbolag med 60 anställda och har fastigheterna intill Domsjö industriområde.

Dåva DAC

www.avfallscenter.se

DvaDACDåva DAC erbjuder omhändertagande av fasta avfall och slam från bl a industri, bygg och marksaneringsprojekt. Verksamheten omfattar behandling, återvinning och deponering av både farligt och icke-farligt avfall och bedrivs i huvudsak inom Dåva Företagspark norr om Umeå. DAC är ett kommunalt bolag ägt av Umeå kommun.

Domsjö Fabriker AB

Domsj logga farg lgwww.domsjoe.adityabirla.com

I bioraffinaderiet Domsjö Fabriker förädlas den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Huvudprodukterna är specialcellulosa, lignin och bioetanol.

Eurocon

eurocon logo_01www.eurocon.se

Eurocon är en svensk koncern med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Företaget erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin.

Holmen Energi AB

holmenwww.holmen.com

Holmen Energi ansvarar för koncernens energitillgångar och dess energiförsörjning. Ett normalår uppgår vattenkraftproduktionen till cirka 1 100 GWh el. Inom affärsområdet bedrivs utvecklingsprojekt kopplade till energi- och bioraffinaderiområdet.

Kempestiftelserna

kempefoundationswww.kempe.com

Stiftelserna är den näst största aktieägaren i Holmen AB och den årliga aktieutdelningen används till att främja utvecklingen av norra Sverige. Idag ser vi oss som en forskningsstiftelse, eftersom vi tror att forskningen är det bästa sättet att främja denna region. För närvarande uppgår våra årliga anslag till ca 50 miljoner kronor.

Metsä Board Husum

metsaboard logowww.metsaboard.com

Husums Fabrik ingår i Metsä Board och är ett modernt massa- och pappersbruk som tillverkar och levererar obestruket och bestruket finpapper samt blekta sulfatmassor.

Mondi Dynäs AB

mondiwww.mondigroup.com

Mondi Dynäs producerar 250.000 ton säckpapper och kraftpapper. Säckkonverterare och slutanvändare i hela världen utnyttjar och uppskattar styrkan och kvaliteten hos fiberråvaran. Mondi Dynäs är certificerat enligt ISO 14001 sedan år 1998.

MoRe Research AB

more research_blackwww.more.se

MoRe Research är ett fristående forsknings- och utvecklingsbolag för kunder inom massa- och pappersindustri, kemisk industri och inom bioraffinaderiområdet. Företaget erbjuder fabriksnära tjänster och processoptimering.

MTC

www.mtcenter.se MTC-logo-85-x-20-cm-Swe-Small-051014


MTC utvecklar ny teknik inom avfallshantering, förorenad mark och vattenrening. Vi levererar innovativa lösningar med tydlig miljönytta – Vid vår anläggning för storskaliga testbäddar kan vi demonstrera ny teknik för avfall från gruv- och mineralindustrin, pappers och massaindustrin, förorenad jord, slam och vatten.

Övik Energi AB

ovik energiwww.ovikenergi.se

Övik Energi är ett helägt kommunalt bolag med moderna, miljöinriktade fullservicelösningar inom energi och kommunikation. Bolaget erbjuder elavtal, eldistribution, fjärrvärme, processånga, närvärme, fjärrkyla och bredband.

PulpEye

pulpeyewww.pulpeye.se

PulpEye AB är ett innovativt företag inom mätteknik online och fokuserar på applikationer och tjänster för den globala massa- och pappersindustrin. Huvudprodukter är massaanalysatorn PulpEye och flisanalysatorn ScanChip.

 

Ragn-Sells AB

ragn sellswww.ragnsells.se

Ragn-Sells är ett av Sveriges största miljö- och återvinningsföretag. Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner restprodukter och avfall från hushåll och industrier vid ett stort antal återvinningsanläggningar.

SCA Packaging Obbola AB

sca logowww.sca.com

SCA Packaging Obbola producerar och marknadsför oblekt liner för den europeiska marknaden. Liner är ett kraftigt, oblekt papper som utgör planskiktet i wellpapp. 

SEKAB

sekab 02www.sekab.com

SEKAB är ett av Sveriges största cleantech-företag och tillhör Europas ledande etanolaktörer. Företaget importerar, tillverkar och förädlar bioetanol till fossilfria gröna kemikalier och biodrivmedel samt utvecklar nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa.

Sveaskogs Förvaltnings AB

sveaskogwww.sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget arbetar med markförsäljning och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism.

Umeå Energi AB

umea energiwww.umeaenergi.se

Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt sätt vill möta kundens behov av säkra och miljöanpassade produkter och tjänster.

Uminova Innovation AB

uminovawww.uminovainnovations.se

Uminova Innovation utmanar framåtsträvande personer från akademi och näringsliv att utveckla sina affärsidéer, bygga växande företag – och nå en internationell marknad. Med hjälp av en erfaren affärscoach, våra nätverk och en inspirerande arbetsplats i vår inkubator kan du fokusera på rätt saker och jobba mot tillväxt. Vi jobbar tillsammans genom en väl beprövad struktur och anpassar handlingsplanen efter dina förutsättningar, oavsett vilken fas din affärsidé eller ditt företag befinner sig i.

Valmet

valmet logo RGBwww.valmet.com

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Valmet har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.


sp

Processum
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.