Bioraff Botnia är ett treårigt projekt som startades 2015 och vars syfte är att på bästa sätt ta tillvara mer av trädet och hushålla med resurserna för att därigenom skapa tillväxt och hållbart företagande. Projektet är ett gränsöverskridande samarbete med svenska och finska partners som ska generera resultat till nytta för företag på båda sidor om Bottenviken. Genom att bygga vidare på redan genomförd grundforskning har projektet valt ut de för industrin mest intressanta tillämpningsområdena för att på så kort tid som möjligt nå konkreta resultat i form av ökad lönsamhet och nya produkter. Projektpartners är Centria, Chydenius och Processum

Projektområden är: Furaner, produktion av L-arginin, Ligninkonvertering till kemikalier samt Från skog till kemiindustri.

Rapporter:

Furans from biomass - Production, applications and techno economic potential

Extractives in the Scandinavian pulp and paper industry - Current and possible future applications


För mer information om Bioraff Botnia, kontakta:
Yvonne Söderström Nordin, Processum,
tel. 010-516 67 65, e-post: yvonne.soderstrom(at)processum.se

Jana Holm, Centria,
tel. +358 40 808 6623, e-post: jana.holm(at)centria.fi

Tina Asplund, Chydenius,
e-post: tina.asplund(at)chydenius.fi

Externa medfinansiärer:

BotniaAtlantica ENG RGB       KVR Logo4       Vinnova 2017 150
                 
sterbottens frbund       LST2 V RGB SV       Processum medlemmar
 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.