Medlemstrff 250 pxProcessums traditionella medlemsmöte för medlemmar och andra intressenter hölls den 6 december i Örnsköldsvik med ett 65-tal besökare. Traditionellt var däremot inte programmet utan det bjöd på en rad presentationer av de möjligheter som finns för medlemsföretagen genom RISE, Bio4Energy och FSCN. Dessutom passade Örnsköldsviks kommun på tillfället att ge Processum diplom som Stjärnföretag 2017. Mötet avrundades sedan med en engagerande föreläsning av den tidigare TV4-metrologen Tone Bekkestad.

Mötet inleddes med att Magnus Hallberg bland annat berättade om de stora projekten Sylfeed och AgroInLog, sammanslagningen med BioBusiness Arena, PPI Awards 2017 och det faktum att Processum under 2017 anställt tio nya medarbetare. En positiv händelse är också att RISE etablerat en del av sitt TTO, Technology Transfer Office, till Örnsköldsvik i samma byggnad som Processum.

Stjrnfretag 250 pxÖrnsköldsviks kommun tog genom kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund tillfället i akt att dela ut diplomet till Processum som ett Örnsköldsviks Stjärnföretag 2017. Det delas ut till företag, föreningar eller personer som erhållit uppmärksamhet och prisats regionalt, nationellt eller internationellt och på så sätt bidragit till Örnsköldsviks tillväxt.

Medlemsföretagen har genom att Processum är ett delägt dotterbolag i RISE Research Institutes of Sweden stora möjligheter att ta del av den stura kompetens som finns inom olika delar av det statliga forskningsinstitutet. Dessutom kan också universiteten inom Bio4Energy, dvs. Umeå universitet, SLU och Luleå tekniska universitet, samt Mittuniversitetets forskningscenter FSCN, Fibre Science and Communication Network, erbjuda möjligheter för företagen till utveckling och samarbeten. Nedan finns länkar till samtliga presentationer där de olika möjligheterna och erbjudandena presenteras mer i detalj.

Workshopen handlade denna gång om vad ett förverkligande av Flaggskepp Bioraffinaderi skulle kunna innebära för såväl region som olika företag. Grupperna diskuterade olika aspekter runt frågan: Vilka möjligheter och utmaningar har vi i regionen för ett förverkligande?

Tone 250 pxAvslutningsvis gästade Tone Bekkestad, tidigare välkänd meterolog från TV4 och numera föredragshållare och moderator, medlemsmötet med en inspirerande och uppskattad föreläsning om sin syn på klimatförändringarna och allas vår påverkan liksom möjligheter att bidra till ett bättre klimat.

Länkar till presentationerna med erbjudanden:

Accelerating Innovation – Markus Nordström, Energy & Biobased Economy

Forskningsområden vid RISE-PFI, en kort översikt – Philip Reme, RISE-PFI

Biomaterial uppskalningscenter - Dina Dedic, RISE Bioekonomi

Resurseffektiva system och tjänster – Roger Nordman och Lena Heuts, RISE Samhällsbyggnad

RISE-YPT, produkter och processer för industriella tillämpningar, kompetens och erfarenhet i samverkan – Mats Andersson, RISE Biovetenskap och material

Bio4Energy - Jyri-Pekka Mikkola, Umeå universitet

Bio4Energy, BioPolChem – Leif Jönsson, Umeå universitet

On-line-analys av organiskt och inorganiskt innehåll i hela bulkströmmar – Sylvia Larsson, SLU

Mittuniversitetet, forskningsområden – Juha Fiskare, Mittuniversitetet

Utveckling av grön kemi och ingenjörskonst – Armando Cordova, FSCN, Fibre Science and Communication Network, Mittuniversitetet


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.