GA mte i BilbaoPaperchain är ett EU-finansierat projekt med syfte att uppgradera rejektströmmar från den europeiska massa- och pappersindustrin till användbara insatsvaror för byggsektorn samt gruv- och kemiindustrierna. De fyra branscherna är alla resurskrävande och ett framgångsrikt Paperchain kan bidra till att minska det totala resursbehovet för tillverkning av samma volym slutprodukter.

– Det är ett stort projekt och vi är totalt tjugo parter från fem länder; Portugal, Spanien, Slovenien, Frankrike och Sverige, berättar David Bolmberg Saitton, Gruppchef Kemi, Processum. Förutom Processum är tre av våra medlemsföretag, Domsjö Fabriker, SEKAB och AkzoNobel med, liksom Boliden med vilka vi i flera år tillsammans drivit projekt. I gruppen "Supporting partners" finns för övrigt ytterligare ett medlemsföretag, Ragn-Sells.

– Massa- och papperstillverkning är en resurskrävande verksamhet, om än baserad på den förnybara råvaran skog. Vid de olika processerna uppstår rejektströmmar som grönlutslam, aska, fiberslam med flera vilka kan upparbetas till insatsvaror för byggsektorn, gruv- och kemiindustrierna.

– Paperchain är uppdelat i fem delprojekt, varav Processum deltar i två, nämligen Mining sector och Chemical sector. I delprojektet Mining sector kommer ytterligare försök med täckning av gruvavfall med en blandning av grönlutslam och morän att ske och utvärderas. I delprojektet Chemical sector kommer etylklorid att framställas. Två olika typer av fiberslam bryts med hjälp av en enzymcocktail ner till monomera socker för jäsning och efterföljande destillation till ren etanol. Den kloreras sedan i en kemisk syntes till etylklorid som tillsammans med dissolvingcellulosa utgör råvaror för produktion av Bermocoll, ett förtjockningsmedel, och som är målet med detta delprojekt, slutar David.

Det första General Assembling-mötet hölls nyligen i Bilbao och nästa kommer att gå av stapeln under tidig försommar 2018 i Örnsköldsvik.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.