Yue DongYue Dong, doktorand vid Centria University i Finland och forskare inom Botnia Atlantica-projektet Bioraff Botnia har försvarat sin doktorsavhandling "Catalytic depolymerisation of lignocellulosic biomass into reducing sugars: Use of ionic liquids and acid-catalysed mechanical approach" vid universitetet i Uleåborg. En del av hennes doktorandarbete har gjorts inom Bioraff Botnia där Processum är en av tre parter.

Bioraff Botnia är ett treårigt projekt som startades 2015 och vars syfte är att på bästa sätt ta tillvara mer av trädet och hushålla med resurserna för att därigenom skapa tillväxt och hållbart företagande. Projektområden är: Furaner, produktion av L-arginin, Ligninkonvertering till kemikalier samt Från skog till kemiindustri. Projektpartners är Processum, Centria och Chydenius.

– Mitt doktorandarbete fokuserade på förbehandling genom användning av jonisk vätska och mekanisk depolymerisering genom sur katalys av skogligt restmaterial, säger Yue Dong. Som ett resultat av förbehandlingen sönderdelas biomassan varefter cellulosa och hemicellulosa hydrolyseras till kolhydrater. Fiberslam och sågspån av tall användes som industriellt restmaterial.

– Det är väl känt att förbehandling är en avgörande process för att effektivt kunna utnyttja biomassa av lignocellulosa som råvara. I mitt doktorandarbete blev biomassan dels förbehandlad och dels frigjordes en viss mängd socker till ungefär 30 vikts-% av fria socker under processen.

– I Bioraff Botnia-projektet använde jag mekanisk depolymerisering genom sur katalys som förbehandling av sågspån från tall. Resultatet av behandlingen innehöll socker och fast förbehandlat material som konverterades vidare till HMF, furfural och levelinsyra inom Bioraff Botnia, slutar Yue Dong, nybliven PhD.

Projektkollegorna hos Processum gratulerar till doktorshatten!


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.