GLS exjobb 2 lgAlexander Andersson, Lunds Tekniska Högskola, har slutfört och redovisat sitt examensarbete "Grönlutslam för efterbehandling av gruvavfall, avsättnings- och affärsmöjligheter". Förslag på logistiksystem för transport och hantering av grönlutslam har tagits fram och utvärderats utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Utifrån kostnadsjämförelsen har en rekommendation för ett lämpligt val av logistiklösning gjorts.

Examensarbetet har utförts vid avdelningen för produktionsekonomi, civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Lunds Tekniska Högskola på uppdrag av Ecoloop och i samarbete med Boliden, RagnSells, Processum, SCA Obbola och Domsjö Fabriker.

– Det är ett väl genomfört examensarbete som vi är mycket glada över att ha fått delta i detta, säger Gunnar Westin, Affärsutvecklare vid Processum. Examensarbetet är en mycket bra grund att bygga vidare på för att i detalj reda ut kostnader kring metoden för de industriella parterna.

Syftet med arbetet var att undersöka behovet av grönlutslam inom gruvindustrin, och att analysera kostnader för hantering och transport av grönlutslam till olika efterbehandlingsområden. Förslag på logistiksystem för transport och hantering av grönlutslam har tagits fram och utvärderats utifrån ett totalkostnadsperspektiv.

Genom intervjuer med berörda aktörer inom massaindustri och gruvindustri, arkivanalys av rapporter om bland annat grönlutslam och litteraturstudier av olika totalkostnadsmodeller har en egen kostnadsmodell för efterbehandling av gruvavfall utvecklats. Ett antal olika logistiklösningar för efterbehandling med grönlutslam har beaktats och jämförts med varandra och mot andra alternativkostnader för efterbehandling.

Länk till rapporten "Grönlutslam för efterbehandling av gruvavfall, avsättnings- och affärsmöjligheter".


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.