Invigning lignin lgMåndagen den 2 oktober invigde landshövdingen i Västernorrland, Gunnar Holmgren, den nya småsäckspaketeringen för lignin vid Domsjö Fabriker. Den nya säckstorleken medför att Domsjös lignin nu kan säljas på helt nya marknader. Som en del av förberedelsearbetet för satsningen genomfördes en utredning inom ramarna för Processums FoU-råd där parterna var Domsjö Fabriker, Processum, SLU och Fodercentralen.

Den nya linjen för paketering av lignin i 25-kilos säckar är en investering på cirka 30 miljoner kronor. Projektet som pågått under nästan ett år har varit mycket lyckosamt. Ett viktigt marknadssegment för lignin levererat i säckar av denna är som bindemedel i djurfoderpellets. Denna tillämpning studerades i den utredning som Processum möjliggjorde. Ett av motiven med att genomföra den studien var att ett lyckat resultat skulle kunna innebära möjlig expansion i Domsjö med nyinvestering som följd, vilket är precis vad som nu kommit till stånd.

– Investeringen är ytterligare ett steg i utvecklingen av vårt bioraffinaderi. Vi är glada över att våra ägare, Aditya Birla, ser vår potential och vill fortsätta att driva utvecklingen tillsammans med oss i Domsjö, kommenterar VD Lars Winter.

Landshövdingen klippte bandet och startade maskinen under överseende av de inbjudna gästerna. På plats var förutom representanter från projektet och dess leverantörer även representanter från kommun och näringsliv. Invigningen fortsatte sedan med mingel och tårta. Samtidigt bjöds Domsjös alla medarbetare på tårta på sina arbetsplatser och under eftermiddagen väntade öppet hus i ligninanläggningen.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.