Dåva deponi och avfallscenter ny medlem i Processum Intresseförening

DvaDACProcessum Intresseförening har antagit Dåva deponi och avfallscenter, Dåva DAC, i Umeå som medlem. Man blir därmed föreningens tjugonde medlemsföretag. Dåva DAC tar hand om många typer av avfall med syfte att kunna återvinna så mycket som möjligt.

– Vi välkomnar Dåva DAC som medlemsföretag i Processum Intresseförening, säger Lars Winter, ordförande i föreningen. Genom vårt 40 %-iga delägarskap i Processum påverkar vi Processums verksamhet och bidrar till den nödvändiga omställningen mot ett hållbarare samhälle. Dåva DACs blir en värdefull medlem i föreningen och vi ser fram emot ett bra samarbete.

– Vårt intryck av Dåva DAC är väldigt positivt och jag är övertygad om att de kommer passa in bra bland medlemsföretagen i Processum, säger Magnus Hallberg, VD Processum. Deras affärsidé är att erbjuda långsiktigt och miljöriktigt omhändertagande av avfall, från behandling och återvinning till deponering, vilket passar väl in i den verksamhet som drivs av Processum och bioraffinaderiklustret.

Vi ser fram emot att lära oss mer om och hitta nya sätt att se på avfallsströmmarna från bioraffinaderiområdet, säger Jörgen Aronsson, VD på Dåva DAC. Vi erbjuder omhändertagande av fasta avfall och slam från bl a industri, bygg och marksaneringsprojekt. Verksamheten omfattar behandling, återvinning och deponering av både farligt och icke-farligt avfall och bedrivs i huvudsak inom Dåva Företagspark norr om Umeå. DAC är ett kommunalt bolag ägt av Umeå kommun.

– Det är väldigt spännande att vi har fyra medlemsföretag innanför grindarna på Dåvaområdet i Umeå, säger Gunnar Westin, FoU Restmaterial Processum. Det som är mycket intressant är att Dåva DAC kompletterar de nuvarande aktörerna väl. Jag ser fram emot att hitta nya synergier som kan gynna både nuvarande medlemmar och Dåva DAC. Vi har redan idag flera spår att direkt börja jobba med och det känns väldigt kul att få komma igång.

Länk till Dåva DACs hemsida för mer information.

Länk till mer information om Processum Intresseförening


sp

Processum
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.