MOBILE FLIP, Mobile and Flexible Industrial Processing of Biomass, är ett EU-projekt som sträcker sig över fyra år där tolv organisationer, däribland Processum, från Sverige, Finland, Frankrike, Grekland och Estland medverkar. Syftet är att utveckla och demonstrera mobila processer för behandling av underutnyttjad biomassa från jord- och skogsbruk. De processer som är i fokus är pelletering, torrefiering, långsam pyrolys, hydrotermisk förkolning och hydrotermisk förbehandling, där produkterna kan användas till bland annat bränsle i olika form, återföring av näringsämnen till jord, kemikalier till träpanelsindustrin samt intermediat till sockerplattformar.

– Målet med projektet är att reducera transportkostnader för dessa processer, där slutprodukten i många fall kan användas i området där den mobila enheten placeras, säger Emma Johansson, Processum. I de fall där slutanvändaren finns någon annanstans kan förädling av biomassa på plats minska transportvolym eller antalet gånger som den måste transporteras. SP Processum är delaktig i processen för hydrotermisk förbehandling av biomassa samt upprening och koncentrering av den erhållna produkten.

Projektets andra nyhetsbrev har just utkommit och finns att läsa på MOBILE FLIPs hemsida

MobileFlip
Deltagarna vid The Open Demonstration Workshop of Mobile and Flexible Industrial Processing of Biomass organiserad av SLU, Umeå, den 16 juni 2016.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.