Umu Kemibesk 250 pxUmeå universitet elever från kemikursen inom biomedicinprogrammet gjorde nyligen ett studiebesök hos Processum. Studiebesöket innehöll föredrag om Processums och SEKABs verksamhet liksom visning av bioraffinaderipiloterna och Biorefinery Demo Plant.

Det är bra att visa på att utbildningen som studenterna går är bred och att det finns många möjligheter till arbete bara man höjer blicken lite över horisonten, säger kursansvarige Anders Olofsson, Umeå universitet. Många har nog fått upp ögonen för att det finns något som heter skogsindustri liksom bioraffinaderi och som kan erbjuda intressanta arbets- och forskningsmöjligheter.

Det är en del av Processums uppdrag att främja och stödja framtidens kompetensförsörjning till regionen i allmänhet och till lokal skogs- och kemiindustri i synnerhet, säger Lisandro Bernardo, Processum och värd för besöket. Därför tar vi gärna emot studiebesök för att visa upp allt spännande som händer inom bioraffinaderiområdet. Här finns intressanta arbetsuppgifter nu och i framtiden.

Medlemstrff 250 pxProcessums traditionella medlemsmöte för medlemmar och andra intressenter hölls den 6 december i Örnsköldsvik med ett 65-tal besökare. Traditionellt var däremot inte programmet utan det bjöd på en rad presentationer av de möjligheter som finns för medlemsföretagen genom RISE, Bio4Energy och FSCN. Dessutom passade Örnsköldsviks kommun på tillfället att ge Processum diplom som Stjärnföretag 2017. Mötet avrundades sedan med en engagerande föreläsning av den tidigare TV4-metrologen Tone Bekkestad.

Mötet inleddes med att Magnus Hallberg bland annat berättade om de stora projekten Sylfeed och AgroInLog, sammanslagningen med BioBusiness Arena, PPI Awards 2017 och det faktum att Processum under 2017 anställt tio nya medarbetare. En positiv händelse är också att RISE etablerat en del av sitt TTO, Technology Transfer Office, till Örnsköldsvik i samma byggnad som Processum.

Stjrnfretag 250 pxÖrnsköldsviks kommun tog genom kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund tillfället i akt att dela ut diplomet till Processum som ett Örnsköldsviks Stjärnföretag 2017. Det delas ut till företag, föreningar eller personer som erhållit uppmärksamhet och prisats regionalt, nationellt eller internationellt och på så sätt bidragit till Örnsköldsviks tillväxt.

Medlemsföretagen har genom att Processum är ett delägt dotterbolag i RISE Research Institutes of Sweden stora möjligheter att ta del av den stura kompetens som finns inom olika delar av det statliga forskningsinstitutet. Dessutom kan också universiteten inom Bio4Energy, dvs. Umeå universitet, SLU och Luleå tekniska universitet, samt Mittuniversitetets forskningscenter FSCN, Fibre Science and Communication Network, erbjuda möjligheter för företagen till utveckling och samarbeten. Nedan finns länkar till samtliga presentationer där de olika möjligheterna och erbjudandena presenteras mer i detalj.

Workshopen handlade denna gång om vad ett förverkligande av Flaggskepp Bioraffinaderi skulle kunna innebära för såväl region som olika företag. Grupperna diskuterade olika aspekter runt frågan: Vilka möjligheter och utmaningar har vi i regionen för ett förverkligande?

Tone 250 pxAvslutningsvis gästade Tone Bekkestad, tidigare välkänd meterolog från TV4 och numera föredragshållare och moderator, medlemsmötet med en inspirerande och uppskattad föreläsning om sin syn på klimatförändringarna och allas vår påverkan liksom möjligheter att bidra till ett bättre klimat.

Länkar till presentationerna med erbjudanden:

Accelerating Innovation – Markus Nordström, Energy & Biobased Economy

Forskningsområden vid RISE-PFI, en kort översikt – Philip Reme, RISE-PFI

Biomaterial uppskalningscenter - Dina Dedic, RISE Bioekonomi

Resurseffektiva system och tjänster – Roger Nordman och Lena Heuts, RISE Samhällsbyggnad

RISE-YPT, produkter och processer för industriella tillämpningar, kompetens och erfarenhet i samverkan – Mats Andersson, RISE Biovetenskap och material

Bio4Energy - Jyri-Pekka Mikkola, Umeå universitet

Bio4Energy, BioPolChem – Leif Jönsson, Umeå universitet

On-line-analys av organiskt och inorganiskt innehåll i hela bulkströmmar – Sylvia Larsson, SLU

Mittuniversitetet, forskningsområden – Juha Fiskare, Mittuniversitetet

Utveckling av grön kemi och ingenjörskonst – Armando Cordova, FSCN, Fibre Science and Communication Network, Mittuniversitetet

Stjrnfretag 250 pxÖrnsköldsviks kommun delar varje år ut diplom till företag eller föreningar som fått uppmärksamhet och prisats regionalt, nationellt eller internationellt och på så sätt bidragit till Örnsköldsviks tillväxt. Processum fick därför vid medlemsmötet diplom som ett Örnsköldsviks Stjärnföretag 2017 för vinsten av PPI Awards 2017 i kategorin "The Innovation in Cellulosic Applications Award".

– Processum har inte endast prisats nationellt utan nu också internationellt, sade Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, när han överräckte diplomet. Vi vill från kommunens sida uppmärksamma och visa vår uppskattning för företag och organisationer som på olika sätt bidrar till Örnsköldsvik tillväxt. Därför känns det mycket välmotiverat att Processum får diplom som ett Örnsköldsviks Stjärnföretag 2017 när man nu belönats internationellt med en PPI Award, skogsindustrins Oscar, liksom för hela det arbete som bedrivs.

– Vi är naturligtvis mycket stolta över att ha fått en PPI Awards för vårt mångåriga arbete tillsammans med en rad partners, inom och utom Sverige, att utveckla en metod att producera protein ur skogsindustriella sidoströmmar, sade Magnus Hallberg. Att Örnsköldsviks kommun ger oss diplom som ett Örnsköldsviks Stjärnföretag 2017 med anledning av PPI Awards känns fantastiskt roligt. Det är en ära som vi delar med alla våra samarbetspartners och medlemsföretag vilka deltar i dessa och andra utvecklingsprojekt.

Tone 250 pxTone Bekkestad, tidigare välkänd meterolog från TV4 och numera föredragshållare och moderator, gästade Processums medlemsmöte med en inspirerande föreläsning om sin syn på klimatförändringarna och allas vår påverkan liksom möjligheter att bidra till ett bättre klimat.

Tone gav med sin presentation "Go Green by Black Numbers" på ett engagerat sätt en översikt över det senaste inom klimatforskningen och vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få för Sverige och Europa. Hon lyfte betydelsen av att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi, att göra lönsamma och hållbara investeringar med ny spännande teknik och hur vi måste tänka nytt för att lösa våra problem.

– De pågående klimatförändringarna resulterar i successivt ökande temperaturer, sade Tone. Beroende på hur väl vi lyckas, eller misslyckas, med den nödvändiga omställningen finns olika scenarier för hur situationen kommer att utvecklas. Klart är att nederbörden kommer att öka med allt fler översvämningar som följd, vilket vi måste tänka på när vägar, järnvägar och hus byggs. Medelhavsområdet kommer däremot att drabbas av torka, vilket i sin tur orsakar fler skogsbränder.

I den avslutande delen av sin presentation gav Tone flera exempel på hur man med både enkla och mer kostsamma åtgärder, investeringar som faktiskt är lönsamma, kan motverka resursslöseri och därmed minska klimatpåverkan.

GLAD 250 pxProjektet GLAD, Green Liquor Dregs VS Acid Rock Drainage, är ett fyraårigt projekt för att fortsätta utvecklingen av metoder att täcka gruvavfall med hjälp av grönlutslam från massaindustrin. Projektet leds av Örebro universitet och Luleå tekniska universitet. Processum är en av parterna.

Programmet "Mistra Closing the Loop", ett tvärvetenskapligt program som handlat om att omvandla industrins bi- och restprodukter till värdefulla resurser, avslutades 2015. Resultatet blev så lyckat att Mistra satsar 40 miljoner kronor i en andra omgång. Sex projekt för att utveckla nya sätt att ta tillvara restprodukter från industrin pågår. Ett av dessa är GLAD som fått 5,9 miljoner kronor till projektet.

– Projektet syftar till att få bättre förståelse för vilken faktisk mängd grönlutslam som finns tillgänglig för speciella applikationer inom gruvindustrin, berättar Gunnar Westin, affärsutvecklare och Processums representant i projektet. Projektet tar fram tydliga krav på grönlutslam för att uppnå viss funktion för olika tillämpningar. Beroende på olika processer och förutsättningar i massabruken kan egenskaperna hos grönlutslam från olika bruk variera. Projektet ska göra det lättare för entreprenörer och gruvindustri att i slutändan hitta rätt grönlutslam för rätt applikation.

I projektet deltar förutom Örebro universitet, Luleå tekniska universitet och Processum även Boliden, Zinkgruvan, Ragn-Sells, Swerock, Ecoloop, Econova, JRP Paper Recycling Solutions, Bergskraft Bergslagen, Domsjö Fabriker, Iggesund och SCA Obbola samt ytterligare 18 massabruk.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.