SCP artikelMed sitt bidrag "Skogen kan hjälpa till att mätta världsbefolkningen" vann Olivia Forssén och Felicia Persson Håll Sverige Rents tävling för Unga Reportrar i kategorin Artiklar 15 år eller äldre. Artikeln därför gick vidare till "Young Reporters for the Environment internationella tävling och fick där ett välförtjänt hederspris. Processum gratulerar artikelförfattarna!

Den välskrivna artikeln handlar om möjligheterna med single cell protein som fiskfoder och baseras på ett besök hos Processum och intervju med Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik. Vid besöket visade och han hur single cell protein framställs. Med det som underlag skrev Olivia och Felicia artikeln "Skogen kan hjälpa till att mätta världsbefolkningen" och lämnade in den till Håll Sverige Rents tävling för Unga Reportrar, där den vann i sin kategori.

– Nu har vi fått resultatet i den internationella tävlingen i hållbar utveckling/unga reportrar. Vi vann tyvärr inte men vi fick ett hederspris för vårt bidrag, så det var ju roligt, säger Olivia Forssén, en av författarna.

Länk till Olivias och Felicias vinnande artikel.

Young reporters for the environment är en internationell organisation med syfte att uppmuntra ungdomar att ta ställning i miljöfrågor de känner starkt för och ge en plattform för att uttrycka dessa teman via media i form av skrift, foto eller video. Länk till mer information.

Magnus 1Av någon anledning blir man lika förvånad varje år över hur snabbt kvällarna blir ljusare och hur den brungråa norrländska våren helt plötsligt exploderar och allt blir grönt och lummigt. Gräsmattor och buskar växer som besatta och man skulle förmodligen behöva gå ned i arbetstid om man skulle klara av att hålla dem något så när välansade. Även våra svenska skogar slår på fotosyntesen för fullt och producerar 1 miljon kubikmeter prima bioraffinaderiråvara per dag.

På Processum, hos medlemsföretagen och akademierna i klusteret är det också full fart på arbetet med att utveckla och bana väg för framtidens bioraffinaderier som kommer att vara nyckeln för att ställa om till ett biobaserat och hållbart samhälle. Mycket har hänt under året och flera spännande teknologier satsningar och projekt pågår i vårt kluster. Förstudien Flaggskepp Bioraffinaderi som syftar till att utreda förutsättningarna att i regionen bygga ett storskaligt bioraffinaderi baserat på sulfit processen är ett exempel; SCA:s planerade bioraffinaderi för produktion av biodrivmedel av svartlut på Östrand är ett annat. SEKAB:s patenterade CelluApp teknologi och BioEndevs torrefieringsteknologi är andra världsledande teknologier i klustret som drar tills sig stort internationellt intresse och där vi tror och hoppas på att få se storskaliga kommersiella anläggningar byggas inom de kommande åren.

Likt de svenska skogarna växer även personalstyrkan på Processum så det knakar. Vår kompetens efterfrågas i allt högre grad både från medlemsföretagen och andra nationella och internationella samarbetsparter. Mellan julskinkan och surströmmingspremiären kommer vi därför att ha utökat vår personalstyrka från 19 till 26 medarbetare. På samma sätt som jag aldrig slutar förvånas över hur snabbt kvällarna blir ljusare, och hur fort gräsmattan växer på försommaren så slutar jag heller aldrig förvånas över hur kompetenta, motiverade och drivna medarbetare vi lyckas rekrytera till Processum.

Vi har haft ett fantastiskt år där vi har attraherat flera stora forskningsprojekt till klustret, och under våren har vi bland annat startat upp 4 större EU-projekt. Samtidigt har vi varit med och arrangerat Sveriges första bioekonomiriksdag och mycket annat. Jag är otroligt imponerad och tacksam över den energi och det engagemang hela personalstyrkan lagt ned och på det sätt man levererat lysande resultat trots hög arbetsbelastning.

Jag önskar er alla kära vänner i klustret en riktigt skön och avkopplande sommar!

Paperchain i MadridNyligen hölls kick-off för PAPERCHAIN, ett fyraårigt Horizon 2020 projekt, i Madrid. Projektet har en totalbudget på drygt 9,2 miljoner euro och de deltagande parterna kommer från Frankrike, Portugal, Slovenien, Spanien och Sverige. I projektetet deltar från Sverige AkzoNobel, Boliden Mineral, Domsjö Fabriker, Luleå tekniska universitet, Processum och Sekab. Projektet avslutas i maj 2021.

Det övergripande målet med PAPERCHAIN är att demonstrera fem nya cirkulära ekonomiska modeller som är inriktade på värdeskapande av sidoströmmarna som genereras av pappers- och massaindustrin. Dagens lågvärda sidoströmmar ska användas som sekundär råvara för ett antal resursintensiva sektorer: byggsektorn, gruvsektorn och kemisk industri. PAPERCHAIN syftar till att maximera potentialen och skapa en resurseffektiv modell baserad på industriell symbios som kommer att visa möjligheterna för nyttjandet av sidoströmmar som värdefull sekundär råvara.

– För Processums del är PAPERCHAIN ett av våra större projekt under de kommande åren, säger David Blomberg Saitton, Gruppchef Kemi, Processum. Vi är involverade i tre arbetspaket, nämligen Intensifiering av etanolproduktion, Demonstration av en kontinuerlig syntes av etylklorid och produktion av Bermocoll. Det är ett spännande projekt med intressanta möjligheter, inte minst för medlemsföretag här i Örnsköldsvik.

Intensifiering av etanolproduktion Fiberslam kommer att hydrolyseras med enzymer och samfermenteras med hemicellulosa för att öka produktionsvolymen av etanol, en addition av fiber skulle öka produktionen med 10%. Tekniska studier kommer att göras på utbyte, kvalitet och effekter på etanolfermenteringsanläggningen. Demonstration av en kontinuerlig syntes av etylklorid

Demonstrationen innebär att man bygger en kontinuerlig process för produktion av etylklorid från förnybar etanol. Arbetet innefattar utvecklingen av en komplett process som kommer att optimeras och utvärderas under långvarig drift. Bermocollproduktion

En ny kvalitet av dissolvingcellulosa kommer att tas fram i projektet som är anpassad för produktion av cellulosaetrar. Projektets slutmål är pilotskaleproduktion av Bermocoll där den framtagna cellulosan och producerad etylklorid används. Bermocoll från pilotskaledemonstrationen utvärderas enligt Akzos kvalitetsmätningsprotokoll.

För mer information, kontakta gärna

David Blomberg Saitton, Gruppchef Kemi, tel. 010-516 67 54, email david.blomberg(at)processum.se.

Gunnar Westin, Restmaterial, tel.010-516 67 57, email gunnar.westin(at)processum.se.

Thomas N lg 285Processum har anställt Thomas Nordlander som FoU-ingenjör i Kemigruppen. Han kommer senast från Metsä Board Husum där han bland annat arbetat med Skogsmetanolpiloten, ett samarbetsprojekt mellan Valmet, Metsä Board Husum, Perstorp, Holmen och RISE Process Development och Processum.

Thomas Nordlander är civilingenjör i Teknisk kemi från Umeå universitet 2014. Han gjorde sitt exjobb, som gick ut på att ta fram en analysmetod för online mätning, hos Outotec i Skellefteå, ett utvecklingsföretag inom gruvindustrin. Första anställningen blev hos Totalförsvarets Skyddscentrum som laboratorieingenjör i ett mobilt analyslaboratorium. Därefter ett vikariat hos Metsä Board som utvecklingsingenjör där en av arbetsuppgifterna var ansvaret för daglig uppföljning av Skogsmetanolpiloten.

– Mina uppgifter hos Processum blir till att börja med att följa upp det långtidstest som nu görs med Skogsmetanolpiloten i Husum liksom att delta i det stora PAPERCHAIN-projektet, säger Thomas Nordlander. Det känns verkligen utmanande och jättekul att få vara en del av Processums verksamhet.

– Vi är glada att vi kunnat knyta Thomas till Processum och Kemigruppen, säger David Blomberg Saitton, Gruppchef Kemi hos Processum. Processum har en hög projektbeläggning och därför är Thomas och de andra medarbetarna som vi nyligen anställt fullt sysselsatta från första dagen.

Skogskollo 2 lg 185Skogskollo är ett initiativ med syfte att öka tjejers intresse för skogen och skogsbranschen. Ett av kollona i Västernorrland ägde rum i Örnsköldsvik den 19-21 juni 2017. Sjutton intresserade tjejer som ska börja i årskurs 5 eller 6 besökte Processum för att få veta mer vad som skogen kan användas till.

Jonna Almqvist, Carolina Jogner och Anneli Sundman, Processum, berättade om Processum och visade exempel på olika saker som kan produceras från skogsråvara och restströmmar. Genom att med experiment och produkter med ursprung ur skogen visa att allt som an göras av olja också kan göras av trä, fick tjejerna nya intryck att fundera på. De fick själva experimentera med att lägga ”Domsjös cellulosaknapp” i vatten och på så sätt studera cellulosans uppsugningsförmåga.

– Det var en jättekul förmiddag vi hade med de intresserade tjejerna, säger Carolina Jogner, FoU-ingenjör Processum. Tjejerna gjorde egna reflektioner, frågade mycket och kom med många spontana kommentarer. De fick med sig mycket och verkade nöjda med dagen så jag hoppas att vi får se flera av dem i en kommande generation av kemister.

Skogskollo 1 lg 285Skogstekniska klustret i Vindeln är projektägare och arrangerar tillsammans med ett antal Kompislän Skogskollo för tjejer. Syftet är att få en mer jämställd skogssektor och bidra till att öka intresset för skog och skogsteknik hos unga tjejer. Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation och tanken är att flickorna som deltar i skogskollo ska få med sig kunskap om potentiella utbildningar och fortsatt karriär inom skogssektorn. Att deltagande i Skogskollo är populärt visar det faktum att de allra flesta Skogskollona hade fler sökande än som det fanns platser till.


sp

RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.