Martin MllerlgMartin Müller läser civilingenjörsutbildningen kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och gör sitt examensarbete hos Processum. Examensarbetet syftar till att hitta en effektiv fraktioneringsmetod för vedråvara.

– Jag sökte på Processums hemsida och såg att det fanns möjligheter att få göra examensarbete på uppdrag av Processum i samarbete med något av företagen i klustret, berättar Martin Müller. Därför tog jag kontakt och har nu fått sätta tänderna i ett intressant exjobb.

– Det är jätteintressant att komma hit och göra ett exjobb hos Processum, fortsätter Martin. Man får en inblick i och intresse för bioraffinaderikonceptet och vad som kan göras av trä. Mina experiment utförs i Processums laborationslokaler och pilotutrustning där man kan variera temperatur, tid och pH, vilka är intressanta parametrar.

– På fritiden tycker jag att det är roligt med matlagning och bakning. Dessutom spelar jag basket tidigare, mest i Trelleborgs Pirates. Jag började träna i Skånelaget dvs. distriktslaget, men skadade knäet och satsade mer på skolan efter det.

– Vi själva, eller tillsammans med företag eller universitet, erbjuder varje år några examensarbeten, säger David Blomberg Saitton, Gruppchef Kemi hos Processum. Examensarbeten är ofta kopplade till andra projekt men ibland drivs de helt fristående. Oavsett vilket är det ett viktigt bidrag vi kan ge till studenterna i deras vidare utveckling liksom till företag och universitet för att få intressanta frågeställningar belysta.

Samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena markerades och firades vid en högtidlig invigning i Sundsvall den 18 januari i närvaro av 100-talet representanter för industri, universitet, institut och offentliga aktörer. Invigningsceremonin bestod av att representanter för Processum, Åkroken Science Park, RISE, Domsjö Fabriker, Mittuniversitetet, Umeå universitet, Landstinget Västernorrland, Region Västernorrland samt Sundsvalls, Örnsköldsviks och Umeå kommuner under överinseende av landshövding Gunnar Holmberg med varsina bitar lade ett gemensamt pussel. En markering av ett kraftigt stöd för sammanslagningen.

Se bilderna från invigningen.

BBA Processum 1 lg BBA Processum 2 lg BBA Processum 4 lg
BBA Processum 5 lg BBA Processum 6 lg BBA Processum 7 lg
   BBA Processum 3 lg  
     
     
     
     
     

EkmandagarnaSPCI:s Ekmandagar som hölls på IVA i Stockholm gick under temat "Hot, Hopp och Hållbarhet". Intresset för årets upplaga var mycket stort och arrangemanget var fullbokat. Ekmandagarna arrangeras varje år och är ett viktigt skogsindustriellt forum för presentationer av olika aktuella forskningsprojekt liksom presentationer av andra framtidsaktuella frågor. Årets inledningstalare var Maria Wetterstrand, tidigare riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet.

I sessionen "Hopp" berättade Jonas Joelsson, Processum, om förstudien Flaggskepp Bioraffinaderi och planerna på ett nytt stort bioraffinaderi i Örnsköldsvik, ett ämne som väckte ett stort intresse.

Processum BBA 1 lgGenom samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena bildas ett regionalt klusternav i Västernorrland och Västerbotten för skoglig forskning och innovation. Som dotterbolag i RISE bidrar Processum därmed till att RISE etableras i Sundsvall. Vid invigningsceremonin medverkade ett hundratal representanter för industri, universitet, institut och offentliga aktörer.

– På senare år har Processum byggt upp en stark forsknings- och utvecklingsmiljö i Örnsköldsviks- och Umeåregionen, säger Magnus Hallberg, vd Processum. BioBusiness Arenas styrka inom kommersialisering och affärsförnyelse är ett perfekt komplement till den verksamhet som bedrivs av Processum och vi har därför under en längre tid etablerat ett nära och givande samarbete. Nu tar vi nästa steg och slår ihop våra verksamheter och skapar ett starkt regionalt skogligt klusternav, vilket också stärker samarbetet med den regionala inkubatorn Bizmaker.

Processum BBA 2 lg– Norrlandskusten är en internationellt framstående region inom skogsindustri och bioraffinaderi. Som en central aktör i Sveriges innovationssystem är det därför en självklarhet för oss att ha en stark och tydlig närvaro här. Vi finns på flera orter längs Norrlandskusten och ser stor potential i att nu också etablera oss i Sundsvall. Vi vill vara en självklar innovationspartner och arbeta för att utveckla Sverige tillsammans på både regional, nationell och internationell nivå, säger Birgitta Sundblad, divisionschef RISE Bioekonomi.

– Vår region har otrolig kunskap, kompetens och erfarenhet kring skogen och dess olika produkter och tjänster, säger Peder Björk, kommunalråd i Sundsvalls Kommun. Att vi nu får en ännu starkare regional aktör inom skoglig innovation och forskning gör att vår region kan ta ytterligare position både nationellt och internationellt i arbetet mot en grön omställning.

Samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena markerades och firades vid en högtidlig invigning i Sundsvall den 18 januari i närvaro av 100-talet representanter för industri, universitet, institut och offentliga aktörer. Invigningsceremonin bestod av att representanter för Processum, Åkroken Science Park, RISE, Domsjö Fabriker, Mittuniversitetet, Umeå universitet, Landstinget Västernorrland, Region Västernorrland samt Sundsvalls, Örnsköldsviks och Umeå kommuner under överinseende av landshövding Gunnar Holmberg med varsina bitar lade ett gemensamt pussel. En markering av ett kraftigt stöd för sammanslagningen.

2013 blev Processum en del av RISE instituten, vilket starkt har bidragit till att ytterligare utveckla forsknings- och utvecklingsmiljön på Processum och i regionen. RISE Research Institutes of Sweden är resultatet av en sammanslagning mellan Innventia, SP och Swedish ICT, som tillsammans bildat ett samlat forskningsinstitut för Sverige och ägs av den svenska staten. Idag har RISE 2 200 anställda vilka finns på 30 platser i Sverige och även utomlands.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Hallberg, vd RISE Processum AB

Tel: 010-516 67 63, mobil 073-064 70 21 eller email Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

BuchtÅr 2017 arrangerades den första Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik av Cleaner Growth, Processum och Örnsköldsviks kommun och i år är turen kommen till Karlstad den 21-22 mars. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Nina Ekelund, generalsekreterare för hagainitiativet, är två av talarna liksom Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso och Lena Ek, styrelseordförande Södra Skogsägarna.

Bioekonomiriksdagen samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge för att kraftsamla. Det är en arena för erfarenhetsutbyte och en plattform för att skapa samsyn kring strategier och förutsättningar som behöver politiskt stöd. Tillsammans kan vi driva på utvecklingen och bli ett föredöme inom den nya bioekonomin.

EkelundÅrets bioekonomiriksdag är indelad i sex block, med en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga företrädare för näringslivet och politiker på alla nivåer. Talarlistan är ännu under utveckling. Programmet uppdateras löpande här. 

Följ utvecklingen i sociala medier under #bioriks2018.

Bioekonomiriksdagen arrangeras i samarbete med Region Värmland, Skogsindustrierna, Karlstads universitet, Lantbrukarnas Riksförbund, Bioeconomy Region, Länsstyrelsen Värmland, The Wood Region och IKEM.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.