Mai 250Mai Bui kommer från civilingenjörsprogrammet Bioteknik med inriktning medicin vid Umeå universitet och har projektanställts på två år hos Processum. Mai ingår i Bioteknikgruppen.

– Jag kommer från Malax utanför Vasa och sökte efter gymnasiet till Umeå universitet och deras Bioteknikprogram med medicinsk inriktning, säger Mai Bui. Att jobba på labb är någonting som jag gillar och dessutom kändes det intressant att gå medicinsk inriktning som ger en möjlighet att få vara med och utveckla mediciner som kan rädda liv och motverka sjukdomar.

– Under studietiden besökte jag Uniaden, Umeå universitets arbetsmarknadsdag, och då träffade jag Processum och fick upp ögonen för deras verksamhet. Så när det blev dags att hitta ett exjobb kontaktade jag dem och fick ett intressant exjobbsförslag. Exjobbet var en del i Bioraff Botnia-projektet och gick ut på att med hjälp av mikroorganismer ta fram L-arginin ur fiberslam och bioetanol.

– Det var jättetrevligt att göra exjobbet hos Processum, fortsätter Mai. Jag lärde mig mycket eftersom det var variationsrikt och självständigt med en bra arbetsmiljö och trevliga arbetskamrater. Därför är jag glad att jag fått en projektanställning och kan fortsätta med att utveckla metoden att ta fram L-arginin. Alla dagar är olika och jag får lära mig mycket i jobbet.

När du inte labbar hos Processum, vad gör du då?

– Jag bor i Umeå och dagpendlar till Övik men hinner träna en hel del på gym i Umeå. Dessutom är jag instruktör i tabata två gånger i veckan här på Sportcenter i Örnsköldsvik. Tabata är en högintensiv intervallträning med 20 sekunders intensitet varvat med 10 sekunder vila. Ett pass tabata är på 50 min inklusive genomgång, uppvärmning, träning och stretch så det är ganska krävande, slutar Mai.

Yrkesmssan 250Destination Jobbs yrkesmässa är en årlig aktivitet för alla niondeklassare i Örnsköldsviks kommun. Forskarna Carolina Jogner och Oskar Nilsson från Processum berättade om vad Processum gör och vilka möjligheter som yrken med kemiinriktning erbjuder.

Mässan arrangeras av flera anledningar, men främst för att visa olika möjligheter i arbetslivet. På mässan får alla elever i nionde klass i Örnsköldsviks kommun möjlighet att träffa och prata med yrkesambassadörer som representerar olika yrken, arbetsgivare och branscher. Yrkesmässan är ett sätt för eleverna att få inspiration och kunskap för att kunna göra ett mer medvetet och aktivt gymnasieval.

– Vi hade en konstant ström av elever som kom till oss och vi hade tid att prata med dem, säger Carolina Jogner. Till intresset bidrog säkert att vi hade en magnetomrörare liksom två petflaskor med vatten, den ena med socker och den andra med hydrolyserat fiberslam från Domsjö fabriker. Vi tillsatte jäst i bägge och trädde en ballong på flaskorna som vid jäsningen fylldes med koldioxid, lika mycket i båda fallen. Poängen med försöket var att visa att för jästen så spelar det ingen roll varifrån sockret kommer.

– Det var roligt att träffa så många elever och att de var så intresserade. De kom inte för chokladbitarnas skull, utan det var oss och det vi hade att berätta som de var intresserade av. Många tog åt sig av vårt budskap att allt man kan göra av olja kan man också göra av träd.

Mässans huvudnummer är mingel med arbetsgivarna där eleverna går runt i mässhallen och träffar yrkesambassadörer med olika bakgrund, intressen och yrken. På mässan fick eleverna även ta del av en yrkesmodeshow där Carolina deltog. Dagen avslutades sedan med en inspirationsföreläsning.

Praktikanter 250Vi har glädjen att under hösten ha tre praktikanter, Emil Thalén, Frida Sandberg och Emma Lindgren, som arbetar hos med olika uppgifter. Likväl som vi ser det som en viktig uppgift att ge studerande möjligheter till att göra exjobb hos oss, är det också viktigt att bereda möjligheter till att få praktisera i vår verksamhet.

Frida Sandberg har läst fyra år på civilingenjörsprogrammet Bioteknik vid Umeå universitet.

– Vi har en valbar projektkurs i växtbioteknik och då kan man välja mellan att vara på universitetet eller på ett företag, säger Frida. Jag kollade runt och fastnade för att komma till Processum under tio veckor. Här arbetar jag i ett delprojekt inom Interreg-projektet Bioraff Botnia och det går ut på att med hjälp av bakterier tillverka L-arginin. Det är bra och intressant att få vara här och vara delaktig i ett pågående forskningsprojekt.

– Jag gillar skog och vad man kan göra av skog och tävlingsidrottar dessutom både på skidor och i orientering. När jag är klar med min utbildning siktar jag på att arbeta med någonting utvecklingsinriktat.

Emma Lindgren kommer från gymnasiet där hon gick det naturvetenskapliga programmet.

– För mig lockar kemi och biologi och jag kommer att plugga vidare inom bioteknik, berättar Emma. Som en del i gymnasieutbildningen gjorde jag ett gymnasiearbete här om odling av Single cell protein. Därför passade det så bra att få praktisera en period hos Processum. Här hjälper jag till med olika labbjobb, vilket är roligt eftersom man får en inblick i vad arbete inom forskning och utveckling är.

Emil Thalén läser programmet Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet. I utbildningen ingår efter tre år en termins praktikperiod.

– Jag har sommarjobbat två somrar som processoperatör på bioreningen hos Domsjö Fabriker och fick på så vis höra talas om Processum, säger Emil. Processum är en intressant arbetsplats med spännande processer att göra praktik på. Här är jag med i ett projekt som går ut på att förbehandla biprodukter från sågverk med en eutektisk lösning lämplig för ändamålet. Projektet börjar i mikroskala för att sedan skalas upp.

– Min praktikperiod slutar den 12 januari 2018 men jag kommer gärna tillbaka våren 2019 för att göra mitt exjobb.

Sylfeed 1 250

RISE Processum deltar i projektet SYLFEED. Konsortiet som leds av franska Arbiom och har fått finansiering på 11,7 miljoner Euro, ca 108 miljoner kronor, från Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) för att demonstrera hållbar produktion av fiskfoder från skogsråvara. Projektet har samlat betydande industri- och forskningsorganisationer från hela värdekedjan. Deltagare är Arbiom, Laxa, Matis, Norske Skog Golbey, Østfoldforskning, Prayon, Processum och Skretting.

Finansieringen på 11,7 miljoner Euro från EU:s BBI-JU möjliggör byggandet av en demonstrationsanläggning som placeras vid Norske Skog Golbeys massa- och pappersbruk i östra Frankrike.

I projektet kommer biomassa från skogen att konverteras till fiskfoder genom att producera proteinrika mikroorganismer från förbehandlad skogsråvara. Processum har i flera tidigare projekt visat att tekniken fungerar i mindre skala. SYLFEED-projektet kommer att förbättra processen ytterligare och testa den i en kommande demonstrationsanläggning som får en processkapacitet på 5 000 ton skoglig biomassa per år.

Projektdeltagarna kommer från fem länder och har följande uppgifter i projektet: Norske Skog Golbey ansvarar för anskaffning av råvara och industriell produktion. ARBIOM ansvarar för fraktionering av biomassan och konvertering till Single cell protein. Prayon ansvarar för industriell hantering av fosforsyra och uppskalning.

Sylfeed 2 250Processum bidrar med sitt expertkunnande inom Single cell protein. Det Isländska forskningsinstitutet Matis ansvarar för foder och fiskodlingsförsök. Norska Østfoldforskning ansvarar för livscykelanalysen. De globala fiskfoderproducenterna Laxa och Skretting kommer att slutligen testa och kvalitetssäkra fiskfoder som tas fram i projektet.

"SYLFEED kommer att i stor skala visa att lignocellulosa inte bara är en hållbar råvara för kemiprodukter och biodrivmedel", säger Marc Chevrel, VD för Arbiom/Biométhodes. "Skogsråvara är nu också en uppskalningsbar och hållbar lösning för världens ökande livsmedelsbehov i allmänhet och för proteinbristen i Europa. Demonstrationsanläggningen och projektdeltagarna från hela värdekedjan ger oss möjlighet att bevisa att tekniken fungerar i kommersiell skala".

"Projektet kommer innebära ett stort steg mot en kommersialisering av konceptet för produktion av Single cell protein från skogsråvara som vi drivit i flera tidigare projekt", säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik vid Processum. "Vi ser fram emot tre mycket spännande år av forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med våra projektpartners".

Datum för 2018 års FoU-rådsmöten blir 8 februari, 29 maj och 7 november.  Det innebär att sista dag att lämna in projektförslag till respektive möte är:

1:a februari

22:a maj

31:a oktober

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.