Processum söker ytterligare en Patentingenjör med placering i Örnsköldsvik eller Sundsvall

Är du patentingenjör och vill bidra till god miljö och hållbar utveckling? Vill du arbeta varierande och självständigt med en bredd av innovationer, internt och externt?

Processum är det kreativa navet i ett världsledande kluster för utveckling och uppskalning av bioraffinaderiprocesser. Genom forskning och utveckling förädlas framförallt skogsråvara till gröna produkter, kemikalier och material. Processum är ett dotterbolag i RISE-koncernen.

Efterfrågan på patentingenjörstjänster inom Processum, RISE-koncernen och våra medlemsföretag är stor och för att möta det behovet rekryterar vi nu ytterligare en patentingenjör till Processum. Tillsammans med vår befintliga patentingenjör kommer du att ansvara för att ytterligare bygga ut och vidareutveckla vår verksamhet inom området. Arbetet innefattar bland annat:

Allmän rådgivning i patent- och immaterialrättsfrågor.
Utarbeta och utveckla patent- och affärsstrategier.
Identifiera patenterbara uppfinningar.
Nyhetsgranskningar och patenterbarhetsbedömningar.
Freedom-to-operate undersökningar.
Skriva patentansökningar och driva dem till patent.

Processum erbjuder ett självständigt, kreativt och varierande arbete. Som patentingenjör hos oss spelar du en avgörande roll för att nya innovativa idéer skall kunna vidareutvecklas till innovationer och affärer. Processum arbetar med innovationer som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle med minskat beroende av fossila råvaror.

Tjänsten är på heltid, tillsvidare och med start efter överenskommelse. Placering i Örnsköldsvik eller Sundsvall.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är patentingenjör med en akademisk examen inom naturvetenskap eller teknik. Du har erfarenhet av arbete med patentfrågor från exempelvis industri, akademi, patentverk eller patentbyrå.

Som person trivs du med självständigt arbete och är duktig på att knyta och upprätthålla relationer. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Som patentingenjör krävs också ett tekniskt intresse och ett analytiskt och strategiskt sinne.

Är det här du? Välkommen med din ansökan!

Ansökan
Skicka CV och personligt brev till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Sista ansökningsdatum: 20 maj 2017 men välkommen med din ansökan så snart som möjligt då ansökningar utvärderas löpande.Världsunik metod och vägledning för tätskikt av morän och grönlutslam för gruvavfall

Vgledning lgNu finns för första gången en världsunik metod och vägledning till hur ett tätskikt av morän och grönlutslam för täckning av gruvavfall skall utföras. Vägledningen baseras på flera forskningsprojekt och framgångsrika fältförsök för utvärdering av optimalt tätskikt. Den vänder sig till tekniska konsulter, entreprenörer liksom till byggherrar, miljömyndigheter och materialleverantörer. Vägledningen har alla förutsättningar att bli bibeln för hur optimala tätskikt ska utformas. Författare är Josef Mácsik, Ecoloop, Christian Maurice, Ramböll, Pär Odén, Ragn-Sells samt Magnus Bergknut, MTC och den har gjorts på uppdrag av Processum och i samarbete med Boliden.

Sedan 2009 har grönlutslammets kemiska och fysikaliska egenskaper undersökts vid Luleå tekniska universitet. En serie projekt har därefter bedrivits med målsättningen att hitta en metod för hur en blandning av morän, som finns i gruvornas närhet, och grönlutslam från massaindustrin kan bilda ett tätskikt för täckning av gruvavfall. Utvärdering av blandningsteknik samt utläggning och packning av tätskiktet har undersökts i pilotskala på Ragn-Sells anläggning i Boden samt under 2016 vid Bolidens nedlagda gruva i Näsliden. Vägledningen baseras på erfarenheter och kunskap från dessa fältförsök.

– Det är nödvändigt att ha tydliga instruktioner, tydlig kontroll på genomförandet och ett recept som verkligen fungerar, betonar Magnus Filipsson, utvecklingsingenjör för gruvor/miljö hos Boliden. Det som gör det utmanande är att blandningen måste vara exakt rätt när det packas för att tätskiktet ska fylla sin funktion. Och eftersom det är en stor yta utomhus kan förutsättningarna ändras allt eftersom arbetet pågår. Därför fyller vägledningen en stor uppgift genom att i detalj beskriva alla steg i processen för att täcka gruvavfall på ett långsiktigt säkert sätt.

– Vi har arbetat med grönlutslam under många år och ser nu stora möjligheter att grönlutslammet kommer till nytta i ytterligare ett användningsområde samtidigt som vi sparar på jordens resurser när vi kan använda ett återvunnet material säger Pär Odén, produktchef hos Ragn-Sells. Vägledningen har en viktig roll att spela så att materialen analyseras och hanteras på rätt sätt från att de faller hos pappers- och massaindustrin, via mellanlagring, tills de hamnar i färdig konstruktion hos gruvbolagen. Ragn-Sells kan hjälpa industrierna att kvalitetssäkra grönlutslammet och se till att hanteringen sker på bästa möjligt sätt. 

– Det känns fantastiskt kul att vårt arbete nu i en nära framtid realiseras i full skala vid två nedlagda gruvor och att vägledningen kommer att bidra till ett säkert täckande av ännu fler, säger Gunnar Westin, FoU-ingenjör vid Processum. Den är inte en skrivbordsprodukt utan något som gruvindustrin faktiskt efterfrågar.

I projektet har Boliden, Ecoloop, Luleå tekniska universitet, MTC Miljötekniskt centrum, Processum, Ramböll och Ragn-Sells ingått. Projektet har finansierats av deltagarna, samt av Norrbottens Forskningsråd, Vinnova via Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi och Boliden Mineral AB.

Länk till bild
Bildtext: Vägledningen hur ett säkert tätskikt av morän och grönlutslam byggts upp visas av projektdeltagarna fr.v. Josef Mácsik, Ecoloop, Magnus Filipsson, Boliden, Pär Odén, Ragn-Sells, Gunnar Westin, Processum och Christian Maurice, Ramböll. På bilden saknas Magnus Bergknut, MTC.

Länk till "Vägledning – Etablering av tätskikt av morän modifierad med grönlutslam, för reduktion av syregenomträngning".

Dags för nya projektförslag till FoU-rådet

Nästa FoU-rådsmöte närmar sig så det är dags att formulera era idéer till intressanta bioraffinaderiprojekt. Sista dag för inlämnande av projektförslag till nästa beslutsmöte med FoU-rådet är tisdag den 23:e maj.

Länk till information om vad ett projektförslag skall innehålla:

Projektförslagen skickas till liselotte.uhlir(at)processum.se

Medlemsmöte i optimismens tecken

John Rune medlemsmte lgDen 3 april hölls årsstämmor med Processum Intresseförening och RISE Processum AB kombinerat med medlemsmöte för Processums medlemsföretag och intressenter. John Rune Nielsen, Affärsutvecklingsdirektör RISE och divisionschef Certifiering, samt Birgitta Sundblad, Divisionschef RISE Bioekonomi, medverkade med information om RISE respektive RISE Bioekonomi. En workshop på temat "Processums roll som klustermotor efter 2020?" avslutade medlemsmötet.

Läs mer...

Nyhetsbrev från MOBILE FLIP

MOBILE FLIP, Mobile and Flexible Industrial Processing of Biomass, är ett EU-projekt som sträcker sig över fyra år där tolv organisationer, däribland Processum, från Sverige, Finland, Frankrike, Grekland och Estland medverkar. Syftet är att utveckla och demonstrera mobila processer för behandling av underutnyttjad biomassa från jord- och skogsbruk. De processer som är i fokus är pelletering, torrefiering, långsam pyrolys, hydrotermisk förkolning och hydrotermisk förbehandling, där produkterna kan användas till bland annat bränsle i olika form, återföring av näringsämnen till jord, kemikalier till träpanelsindustrin samt intermediat till sockerplattformar.

– Målet med projektet är att reducera transportkostnader för dessa processer, där slutprodukten i många fall kan användas i området där den mobila enheten placeras, säger Emma Johansson, Processum. I de fall där slutanvändaren finns någon annanstans kan förädling av biomassa på plats minska transportvolym eller antalet gånger som den måste transporteras. SP Processum är delaktig i processen för hydrotermisk förbehandling av biomassa samt upprening och koncentrering av den erhållna produkten.

Projektets andra nyhetsbrev har just utkommit och finns att läsa på MOBILE FLIPs hemsida

MobileFlip
Deltagarna vid The Open Demonstration Workshop of Mobile and Flexible Industrial Processing of Biomass organiserad av SLU, Umeå, den 16 juni 2016.


sp

Processum
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.