Lab webb 5Kemilärarna Marianne Nilsson, Linneaskolan i Umeå, och Erika Söderquist, Hammarskolan i Vännäs, har av Processum fått resestipendier för att delta i kursen "Experimentell kemi" i Gävle. Stipendierna utdelas för fjärde året i rad och är ett resultat av att Processum fick Landstinget Västernorrlands externa miljöpris 2014.

Kursen "Experimentell kemi" för NO-lärare är ett samarbete mellan Svenska Nationalkommittén för kemi vid Kungliga Vetenskapsakademien, olika universitet, Kemilärarnas resurscentrum samt Svenska Kemistsamfundet och arrangeras den 6-10 augusti i Gävle. Syftet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i experimentellt baserad modern kemi.

– När vi fick Landstinget Västernorrlands externa miljöpris 2014 beslutade vi att hela prissumman skulle gå till resestipendier för kemilärare från regionen vilka deltar i den nationella kursen "Experimentell kemi", säger Caroline Lindberg, Processum. Det är otroligt roligt att vi på detta sätt kan använda prissumman till något som ligger oss varmt om hjärtat, nämligen att inspirera till ett ökat kemiintresse.

– Intresset för kemi varierar så klart. En del har redan från början ett superintresse för ämnet medan andra redan vid första lektionstillfället uttrycker att kemi är för svårt att lära sig, säger Marianne Nilsson, Linneaskolan i Umeå. Utmaningen är att få en balans som gör att ungdomarna ser och förstår att kemi finns i allt omkring dem. Samtidigt gäller det att utmana de redan superintresserade och låta deras intresse få smitta av sig på övriga i gruppen. Som regel uppskattar de flesta eleverna de laborativa momenten och visar då ofta på förståelse för kemin på ett mer påtagligt sätt.

– Mina förväntningar på veckan i Gävle är att få input till min egen undervisning, genom föreläsningar och workshops tillsammans med kemilärare från andra delar av landet. Förhoppningen är att det ska hjälpa mig att få fler verktyg och ingångar till ämnet som leder till att jag i min undervisning kan locka och utmana fler elever att utveckla ett större intresse och en ökad förståelse för kemi.

– När jag anmälde mig till kursveckan i Gävle räknade jag med att själv stå för resekostnaden men blev överraskad av att Processum valt att dela ut två resestipendium där jag får det ena, vilket jag är mycket glad för.

Skogens tyg webbProjektet Skogens Tyg har beviljats finansiering genom Hypotesprövning steg 2 inom BioInnovation. Projektet löper över tre år och är ett samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, Mittuniversitetet, RISE Processum och ett antal svenska företag. Smart Textiles kommer att inneha rollen som koordinator för projektet.

Textil- och modebranschen står idag inför ett paradigmskifte. Industrin har en rad utmaningar som kommer att påverka framtidens textil- och modeindustri. Fiberförbrukningen växer vilket skapar nya möjligheter för alternativa råvaror. Projektet Skogens tyg vill skapa textil genom användning av svensk skogsråvara. Genom att använda ny teknik, biobaserade råvaror och nya affärsmodeller vill projektet utveckla framtidens lösningar. Erfarenheter och resultat från de tidigare projekten ”Tillverkning av kortfiber” och ”ENTIS – Etablera Närodlad Textil i Sverige” kommer att tas med in i projektet.

Ambitionen med Skogens tyg är att ta nästa steg i utvecklingen av svensk papperstextil för mode, inredning och teknisk textil. Vi vill skala upp och vidareutveckla tekniken för att se inom vilka användningsområden pappersgarnet lämpar sig bäst”, säger Lena-Marie Jensen.

 Skogskollo 2018Skogskollo är ett initiativ med syfte att öka tjejers intresse för skogen och skogsbranschen. Ett av kollona i Västernorrland ägde rum i Örnsköldsvik den 26-28 juni. Sexton elvaåriga tjejer besökte bland annat under två timmar Processum och fick lära sig att skogen också kan bli protein, plast, biogas med mera.

Carolina Jogner och Mai Bui, FoU-ingenjörer hos Processum, berättade om Processum och visade exempel på sådant som med hjälp av kemi och bioteknik kan produceras från skog och restströmmar. En demonstration som väckte stort intresse och många frågor var ett experiment med två flaskor med fastsatta ballonger. I den ena flaskan fanns jäst, socker och vatten och i den andra jäst, fiberslam och vatten. Eftersom båda ballongerna fylldes med koldioxid visade det att jästen tillgodogör sig sockret i fiberslammet på samma sätt som den ”vanliga” sockret. Tjejerna fick också lägga ”Domsjös cellulosaknapp” i vatten och på så sätt studera cellulosans uppsugningsförmåga, se Processums piloter, liksom givetvis fika. Det arrangerades också en frågesport, vilket var väldigt populärt och något som Skogskollodeltagarna Emmy och Emma lyfte fram som dagens höjdpunkt.

– Det var en jättekul eftermiddag vi hade med de intresserade tjejerna, säger Carolina Jogner. Tjejerna gjorde egna reflektioner, frågade mycket och kom med många spontana kommentarer. Det är jättekul att få vara med och inspirera unga tjejer och visa att skogen kan användas till så mycket. Oväntade saker man upplever som ung fastnar i minnet och vi hoppas att denna dag kan bidra till att tjejerna i framtiden väljer en utbildning och ett arbete kopplat till skog och skogsindustrin. Jag själv ville jag jobba med något som är kopplat till miljö och skogsindustrin. Jag gillar att man kan göra så mycket av en råvara som vi har så gott om i Sverige.

Skogstekniska klustret i Vindeln är projektägare och arrangerar tillsammans med ett antal Kompislän Skogskollo för tjejer. Från att ha startat i Västerbotten har Skogskollo snabbt utvecklats och arrangeras nu på många håll runt om i Sverige. Syftet är att få en mer jämställd skogssektor och bidra till att öka intresset för skog och skogsteknik hos unga tjejer. Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation och tanken är att flickorna som deltar i skogskollo ska få med sig kunskap om potentiella utbildningar och fortsatt karriär inom skogssektorn. Att deltagande i Skogskollo är populärt visar det faktum att Skogskollona har fler sökande än antalet platser. På frågan om varför de sökt till Skogskollo säger både Judith och Bella att de gillar att vara i skogen och vill lära sig mer och när dagen avslutades fanns det ett helt gäng aspirerande forskare i gruppen, vilket bådar mycket gott inför framtiden.

Läs mer här:

http://www.skogskollo.se/

http://www.skogskollo.se/hem/kollo-övik-34703905

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.”Har du en idé liggande i byrålådan som gynnar den skogliga bioekonomin? Ta fram den nu.” Det säger Bengt Aldén, projektledare på Processum i Sundsvall. 

Just nu finns nämligen möjligheten för innovativa privatpersoner i Sverige att få bidrag på upp till 50 000 kronor för klimatsmarta idéer.

 

Skoglig bioekonomi handlar om att använda skogen på nya sätt som bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

- Skogen kan exempelvis bli tyg eller bränsle och allt som idag görs av plast kan ersättas med trä. Det finns enormt många möjligheter inom de skogliga värdekedjorna, säger Bengt Aldén.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har delat ut två miljoner till tre klusterorganisationer; Processum, Paper Province och Triple Steelix för att de i sin tur ska kunna hjälpa enskilda idébärare och innovatörer.

- Det är ofta kostnaderna som stoppar människor från att ta det första steget. Nu kan vi bidra med den kostnaden, upp till 50 000 kronor. Vi hjälper innovatören med att exempelvis ta fram en prototyp, testa idéns funktion och prestanda eller göra en kund/marknadsanalys.

Bengt uppmanar människor som har idéer liggande i byrålådan att kontakta klustren.

- Det är nu man ska göra det. Det är nu pengarna finns. De försvinner i början på nästa år.

Kan vem som helst ansöka om pengarna?

- Ja, men det ska vara en privatperson, inte ett bolag och inte heller någon med koppling till ett universitet. Vi riktar oss till civilsamhället.

Hur långt kommen ska man vara med sin idé?

- Man får inte ha kommit för långt, det ska vara de första stapplande stegen innan man startat bolag och kommersialiserat idén.

Om man har en idé och till exempel vill tillverka t-shirts av trä. Kan man ansöka om det då?

- Ja, då kan hen komma till oss och vi har människor här som har kompetens och kan hjälpa personen vidare. Men det måste vara en innovation, alltså något nytt och det kanske inte t-shirts av trä är. Men innovationen behöver inte ligga i produkten, den kan även vara en affärsmodell eller liknande. En innovation är inte en innovation förrän den gör någon nytta egentligen och det finns någon som vill använda den.

Låter det intressant? Kontakta: 

Bengt Aldén på Processum, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Melinda From på Paper Province, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ulf Borbos på Triple Steelix, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Här kan du läsa mer och fylla i intresseanmälan:

www.paperprovince.com/innovation/stod-till-innovatorer/

 

Magnus Hallberg portrÃtt sommar nyheter

Äntligen är sommaren här och aldrig har den väl kommit så plötsligt. På några få veckor gick vi från meterdjupa snötäcken till full sommar där hägg och syren fullständigt struntade i de stackars skomakarnas semester och beslöt sig för att synkront slå ut i full blom.

I skrivande stund har Sverige ännu inte premiärspelat i fotbolls VM men det är inte utan att den fantastiska försommaren för tankarna till en annan underbar VM-sommar för 24 år sedan när vi grävde guld i USA. När kvällarna är så här ljusa, dagarna varma och en lång härlig semestern ligger framför en är det svårt att inte vara positiv och börja drömma om nya mirakel i Ryssland. Sverige mönstrar ju ett nytt och ungt lag som utstrålar glädje, där alla jobbar för varandra och där ingenting är omöjligt.

En beskrivning som förövrigt stämmer precis lika bra in på Processum. Vi har under de senaste två åren fördubblat personalstyrkan och är idag ett sammansvetsat lag fullt av så väl nya talanger som rutinerade stjärnor. Jag oerhört tacksam för den positiva stämning som ni alla är med och bidrar till och är övertygad om att det är just glädjen, framtidstron och det goda samarbetsklimatet som är en av våra största framgångsfaktorer. Samspelat med våra lagkompisar i klustret och i andra delar av RISE är en annan.

Överhuvudtaget är samverkan och framtidstro något som mer och mer genomsyrar vårt kluster. En rad spännande bioraffinaderisatsningar pågår eller planeras längs norrlandskusten; vi och medlemsföretagen tar allt större plats på de internationella forskningsarenorna och nya pilotanläggningar byggs och utvecklas. Att tillsammans med er kära vänner i klustret få vara med och utveckla regionen till en världsledande miljö för skoglig bioraffinaderiutveckling är en ynnest!

Stort tack för gott samarbete och för de stordåd ni uträttat under första halvan av 2018! För er som inte råkar vara skomakare önskar jag er en underbar och avkopplande semester med många svenska VM-mål.

Magnus Hallberg, vd Processum


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.