bpr besÃk webb

 

Kursen “Biorefinery Pilot Research” ingår i “Bio4Energy Graduate School on the Innovative Use of Biomass”. 17-18 september besökte 11 studenter RISE Processum, MoRe Research och Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik för att studera piloterna här.

Kursdeltagarna består av doktorander och industrirepresentanter som genom studiebesök och demonstration av piloter, lektioner och laborationer får kunskap om de pilotresurser som finns i klustret. En viktig del i kursen är också kunskap om viktiga faktorer vid forskning i större skala inom bioraffinaderi och bioenergi. I kursen ingår också en projektuppgift, oftast en fallstudie av en teknisk innovation relaterad till någon av piloterna i klustret.

Det här är en viktig kurs eftersom den dels tar upp frågor som rör uppskalning av lyckade forskningsresultat i laboratorieskala och dels visar på de stora möjligheter som piloterna i regionen erbjuder, säger Francesco Gentili, ansvarig för kursen Biorefinery Pilot Research. Ju fler forskare och industrirepresentanter som känner till var och vilka piloter som finns, desto snabbare kan intressanta forskningsresultat skalas upp och så småningom komma ut på en marknad.

Processum har en omfattande pilotpark inom bioteknik och kemi och piloterna är tillgängliga för alla, säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik. Genom att köra försök i pilotskala, baserade på lyckade laboratorieförsök, kan vi dels ta fram produkter i större mängder och dels se hur en process fungerar under mer industrinära förhållanden. Därför stöder vi helhjärtat Bio4Energys kurs ”Biorefinery Pilot Research.

I kursen ingår även studiebesök hos RISE Energy Technology Centre och Piteå Science Park liksom till Bioendevs torrefieringspilot i Holmsund samt till Processums och SLU:s algpilot hos Umeå Energis Dåvaanläggning.

Kristina bild hemsida

Processums grupp Innovationssystem har förstärkts med Kristina Wickholm från RISE Bioekonomi i Stockholm. Hon arbetar halvtid för Processum och är varannan vecka i Örnsköldsvik och varannan vecka på sin tidigare tjänst i Stockholm. Hos Processum arbetar Kristina dels med att implementera RISE projektmodell och dels med projektet Lim och färg inom ”Utmaningsdriven innovation Steg 1”.

Kristina Wickholm har mångårig erfarenhet inom skogsindustrin. Hon anställdes 1986 på dåvarande STFI för arbete med kokning och blekning för att 1990 börja kemistudier på Stockholms universitet. Därefter anställdes hon på STFI och började samtidigt sitt doktorandarbete om cellulosastruktur. Efter disputationen 2001 arbetade hon som projektledare inom nya fiberbaserade material och var bland annat involverad i Södras DuraPulp-projekt där en välkänd demonstrator i form av en barnstol togs fram.

Jag har haft flera befattningar hos Innventia, bland annat som gruppchef både för Nya material och Hållbara lösningar, affärsutvecklare för enheten papperstillverkning och förpackningar och projektledare, bl.a. för ett spännande projekt där vi jobbat för att hitta nya förpackningslösningar för att minska matsvinn och en av lösningarna finns redan i butik. För närvarande är jag på halvtid t.f. chef för sektionen HPI (Human Product Interaction), en grupp med kompetens inom bl.a. perception och konsumentbeteende. Kunskap som framförallt används inom förpackningsområdet men också kan tillämpas på många andra områden som t.ex. textil och nya material.

– Jag arbetar varannan vecka i Processums grupp Innovationssystem och varannan vecka hos RISE Bioekonomi i Stockholm, vilket är en bra blandning. Det finns många fördelar med att bygga nya konstellationer mellan olika verksamheter inom division Bioekonomi och det vill jag bidra till. I min roll här ska jag implementera RISE projektmodell och skriva projektansökningar, men också arbeta som projektledare, nu inom projektet Lim och färg som är en del av Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation”.

Processum driver och deltar i en lång rad projekt och vi har därför ett behov av att stärka oss på projektledarsidan, säger Jonas Joelsson, gruppchef Innovationssystem. Genom att Kristina delar sin arbetstid mellan Processum och RISE Bioekonomi i Stockholm kommer samverkan mellan enheterna att öka ytterligare, vilket gagnar hela divisionen.

Kristina Wickholm kommer ursprungligen från Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik och sommarjobbade på MoDo FoU under tiden hon gick tekniskt gymnasium. Processum kan därför räkna in ytterligare en hemvändare i sina led, om än bara på halvtid.

Lalie bild hemsida

Processum stärker Bioteknikgruppens forskningskapacitet genom anställningen av Lalie Kossatz. Hon kommer från Stellenbosch University, i Sydafrika och har en Master i bioteknik vilket passar utmärkt in i de projekt som hon ska arbeta i.

– Efter nästan fem år i olika laboratorie- och forskningsbefattningar vid Stellenbosch University ser jag mitt arbete hos Processum som ett bra nästa steg framåt, säger Lalie Kossatz. Sverige har stora ambitioner med bioraffinaderi och jag gillar ett land som vill bidra till bättre och hållbarare förhållanden.

Lalie tog sin Master 2014 och exjobbet var ett lyckat projekt för att konvertera halm av rågvete, triticale, till etanol. Efter examen arbetade hon fem år vid Stellenbosch University som laboratorietekniker och forskningsassistent. Arbetet var en kombination mellan forskning och stöd till studenterna som arbetade i laboratoriet. På forskningssidan fortsatte Lalie under ett och ett halvt år med att förbättra utbyte och koncentration av etanol producerad från halm. Därefter forskade hon tre år med genmodifiering av oljeproducerande jäst, vilket var ett nytt forskningsområde för universitetet. Lalie var också involverad i modifiering av jäst för fermentering av stärkelse och laktos till etanol.

Genom en nuvarande anställd hos SEKAB, vilken under en period arbetade i samma laboratorium i Stellenbosch som jag, fick jag information om att Processum sökte folk med bioteknisk kompetens. Så jag tänkte; varför inte söka? Så här är jag nu.

– Under fem år jag arbetade jag i ett forskningslaboratorium och grundforskning bedrivs alltid i liten skala på laboratorium. Här däremot, sker utvecklingsarbetet i pilot- och demonstrationsskala, vilket jag tycker är mycket intressant. Processum har avancerad pilotutrustning av olika slag och jag ser fram emot att få arbeta med den. Jag gillar idén att få arbeta på ett forskningsinstitut eftersom man kommer närmare industrin och kan se slutresultaten av forskningsarbetet.

Vi är stolta över att ha attraherat en skicklig forskare att flytta ända från Sydafrika till Örnsköldsvik, säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik. Lalie blir en värdefull medarbetare som bidrar med sin kompetens till vår i Bioteknikgruppen. Det faktum att vår grupp, liksom hela Processum, knyter till oss internationell kompetens är en styrka för framtiden och ett bevis på kvaliteten i arbetet vi bedriver.

Naturligtvis är det ett stort steg för mig och min man att flytta från Sydafrika till Sverige, men vi ser goda möjligheter för oss båda här, säger Lalie. Det är ett vackert och rent land med en attraktiv natur och ett gott rykte. Jag kommer att lära mig svenska som mitt tredje språk för att förstå svenska vanor. Jag har till exempel redan lärt mig att ”fika” är viktigt. På fritiden tar min man och jag promenader eller springer med vår hund men vi gillar också att vandra i naturen. När jag är inomhus gillar jag att läsa noveller, göra scrapbooks och baka, vilket kommer att vara en tillgång när det blir min tur att svara för “fredagsfikat” hos Processum.

Charilaos Xiros har en PhD från National Technical University of Athens och en gedigen forskningsbakgrund från Grekland, Sverige och Schweiz. Många Charilaos bild hemsidaprojekt har handlat om biokonvertering av lignocellulosa till etanol, kemikalier och material. Sedan den 27 augusti är han anställd som Seniorforskare i RISE Processums Bioteknikgrupp.

Mellan april 2005 och december 2009 gjorde jag mitt doktorandarbete i industriell bioteknik, säger Charilaos. Arbetet fokuserade på utveckling av enzymatiska och mikrobiella system av Fusarium oxysporum beträffande bioomvandling av agro-industriella biströmmar av cellulosa- och hemicellulosamaterial. En viktig slutsats av mina studier var att resultatet av kinetisk modellering var att det är nödvändigt att skräddarsy varje enzymatisk hydrolys och fermenteringsprocess efter typen av biomassa.

Efter disputationen fick jag en postdoc-anställning på ett och ett halvt år vid “National Technical University of Athens och arbetade inom EU FP7-projektet “HYPE”, High Efficiency Consolidated Bioprocess Technology for Lignocellulose Ethanol.

Sedan ville jag skaffa mig internationell erfarenhet och fick en heltidsanställning under tre och ett halvt år på Chalmers i Göteborg. Det var en intressant och värdefull tid och jag hade en roll som senior forskare i flera projekt i vilka även industriella partners ingick. Exempel på projekt är “Biobased production of acrylates”, “High gravity hydrolysis and fermentation of lignocellulosic material for production of biofuels” samt “System analysis of lignocellulosic ethanol production via High Solid SSF”.

- 2015 började jag hos Bern University of Applied Sciences, Institute of Agricultural, Forest and Food Sciences i Schweiz. Mina projekt involverade industriella partners och fokuserade på blandningar av mikroorganismer där olika mikroorganismer har olika uppgifter för att i mina projekt producera karboxylsyror som råvara till biobränsle eller bioetanol.

Hur kommer det sig att du sökte arbete som seniorforskare hos RISE Processum?

– Jag känner Processum sedan min tid på Chalmers och när jag hörde talas om det här jobbet kände jag att det passade min profil och mina planer. Efter diskussion med Björn var jag övertygad om att arbetsbeskrivningen var lockande. Dessbättre fick jag jobbet så här är jag. Min första uppgift är att leda ett projekt som syftar till att, utgående från lignocellulosa, utveckla proteinrik föda som alternativ till köttprodukter. Huvudfokus av mitt arbete kommer dock att ligga på att initiera nya projekt och etablera samarbeten såväl nationellt som internationellt.

Jag är mycket nöjd med att vi har lyckats anställa Charilaos Xiros till vår grupp, säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik. Hans internationella forskningsarbete relaterat till industriell bioteknologi passar perfekt. Charilaos internationella nätverk med forskare och industriella representanter är ett annat värdefullt bidrag för att utvidga våra kontakter och möjligheter ytterligare till nya samarbeten.

Slutligen Charilaos, vad gör du när du inte arbetar?

– Min fru och vår åttaåriga son har just kommit till Örnsköldsvik och vi har därför mycket att upptäcka för att se vilka möjligheter som finns här. Jag gillar att läsa mycket liksom att spel piano. Jag är schackspelare och har tidigare varit schacklärare. Eftersom jag är född och uppväxt I Grekland brukade jag simma en hel del i havet, men det återstår att se hur mycket simning det kan bli i det något kallare havet som finns här, slutar Charilaos.

Gruppbild GBS webb

I projektet Green Bioraff Solutions (GBS) är målet att producera biologiskt nedbrytbar plast (PLA) såväl som aktivt kol, från sågspån och fiberslam som är biprodukter från sågverks- och massa- och pappersindustrin. Med bark, en annan biprodukt från dessa industrier, är planen att producera tanninbaserade skum som är kända för deras höga brandmotstånd. Målgruppen består av råmaterialleverantörer, sågverks- och massa- och pappersindustrin och slutanvändarna, t.ex. kompositföretag eller byggföretag.

Intressenter från industrin är Domsjö Fabriker, Sveaskog, Setra Group, Holmen, SCA, SEKAB, Kokkola Biorefinery, St1, UPM och Polarbröd.

Den 12-13 september var det kick-off för GBS i Karleby, Finland. Projektet planerades, givande diskussioner fortlöpte och gruppen besökte också de finländska projektparternas laboratorier.

Det gränsöverskridande samarbetet och kunskapsutbytet fortsätter efter projektet Bioraff Botnia med samma projektpartners.

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.