Pilotparken

I regionen pågår ett omfattande forskning och utvecklingsarbete inom bioraffinaderiområdet med syfte att på olika sätt bättre utnyttja förnybar råvara för en lång rad produkter som t.ex. kemikalier och drivmedel. Det första experimentella steget i ett forsknings- och utvecklingsprojekt utförs ofta i liten skala på laboratoriet för att utvärdera en idés giltighet.

När experiment i laboratorieskala lyckats krävs att dessa försök kan göras i en större skala. För att möjliggöra uppskalningen lät SP Processum under år 2012 färdigställa och ta i drift elva pilotutrustningar för bioraffinaderiutveckling. Under år 2014 tillkom en förbehandlingsreaktor av olika biomassor. Lokaliseringen av piloterna har gjorts utifrån var kompetens och kompletterande utrustning redan finns inom aktuella områden. Därför finns algpiloten vid SLU:s algforskning på Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva, torrefieringspiloten vid BioEnDevs anläggning och torkpiloten hos SLU-BTC Rödbäcksdalen, samtliga i Umeå. De övriga nio piloterna är placerade hos MoRe Research i Örnsköldsvik.

Pilotparken formades genom ett tätt samarbete mellan akademi, industri och samhälle genom att gemensamt identifiera vilka behov som SP Processums pilotpark skulle fylla. Utifrån dessa diskussioner valdes de elva aktuella pilotutrustningarna.

Enheterna kan fungera som testanläggning med syfte att utveckla nya produkter eller förbättra en befintlig process. Beroende på inriktning och omfattning av ett projekt kan en eller flera av de olika piloterna användas i olika steg av processen. Dessutom finns en rad andra pilotutrustningar i regionen vilka också kan komma ifråga för att fullborda ett projekt.

Pilotutrustningarna är tillgängliga för SP Processums medlemmar, ägare och intressenter i Framtidens Bioraffinaderi, och kan även nyttjas av andra universitet och företag.

Läk till folder om pilotparken


spIngår i SP-koncernen

SP Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

VinnovaLänsstyrelsen VästernorrlandRegion VästerbottenEUÖrnsköldsviks kommunlogoUmeå kommun