Bioraffinaderiprojekt via FoU-rådet

FoU-rådet

Vi söker ständigt efter nya förslag till FoU-projekt. Har du idéer, funderingar eller lösa skisser på en servett? Ta gärna kontakt med någon av våra utvecklingsingenjörer om du behöver hjälp att komma igång med ditt projektförslag till FoU-rådet. Kontaktinformation hittar du här. Instruktioner och goda råd finns även i länkarna nedan.

FoU-rådet har till uppgift att främja nya idéer till produkter och processer inom bioraffinaderiområdet. Hos FoU-rådet kan såväl medlemmar i Processums Intresseförening som andra företag och organisationer få stöttning för att genomföra intressanta projektidéer.

Förslagen kan vara av varierande karaktär, från kompletta projektförslag som kan utvärderas och beslutas omgående, till idéer i ett tidigt skede där feed-back önskas från FoU-rådet angående potential och projektutformning.

Medlemmarna i FoU-rådet utses av Processums styrelse, liksom rådets ordförande. I FoU-rådet ingår två representanter för medlemsföretagen, två representanter från Umeå universitet samt Processums VD. Rådet sammanträder minst 4 gånger per år.

Sista dag för inlämnande av projektförslag till nästa beslutsmöte är tisdag 23:e maj.

Projektförslag skickas till:
liselotte.uhlir(at)processum.se 

Mallar och instruktioner till projektförslag

Instruktioner för projektförslag

Utvärderingskriterier

Slutrapportsmall

Patentpolicy

Budgetmall


sp

Processum
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.